gizli

Gizli aşk doğası gereği; yasak aşkınızdır; tek eşli ve ataerkil bir toplumda yasakların en dibidir. Bir kadının evliliği dışında bir kaçamağa sıcak bakması; bu tür bir sosyal ortamda yoldan çıkma, isyankârlık ve hatta tehdit anlamına da gelir. 

Gizli âşık bir tehdittir çünkü bir aşığınız olması; herşeyi barındıran bir çift hayatının içindeki kırılgan kadından ibâret olan bilindik sistemi kökünden sallayacaktır. Sanki insanın cinsel ve tinsel uyarılarını başkalarının denetlemesi mümkün ve olağanmış gibi; âşığınızla aranıza uçurumlar koymak için vardır o sistem. İronik bir şekilde, bizlere gizli âşık fantezisini ilhâm ve hatta teşvik eden de bu yasaklamaların ta kendisidir.

Âşık : Aşk günahlarının simgesi

“Âşık” kelimesi Wikipedia’da “Aşka düşen insanların genel ismi” olarak ifâde edilir. Bu tanımı pek lâtif ve enteresan buluyorum. Etimolojinin ötesinde; âşık kelimesini aşka bağlaması kulağa çok hoş geliyor. Âşık; aşka düşendir. 

Yatakta iyi bir âşık” tüm kadınlara âşinâ olan; ideal erkeği tarifleyen bir ifâdedir. Tabii iyi bir âşık olmak demek sâdece yeterli cinsel performansa sâhip olmak demek değildir. İyi bir âşık olmak öncelikle aşk duygusunu yüksek seviyede deneyimleyebiliyor olmak demektir. Ruhunda ve bedeninde; tüm duyguların öncesinde aşkı duyabiliyor olmasıyla alâkalıdır. 

Larousse ise aşık kelimesini şöyle açıklar “Evli bir kadınla seks yaşayan erkek“. (Bu durumda kadın, mistress oluyor. Türkçede metres kelimesi bunun tam tersi anlamında kullanılır; evli erkekle yatan kadın olarak) Yani Larousse’a göre aşık diye anmak için; ortada bir de evlilik olması gerekiyor. Yani yasal bir çerçeve olduğunda ancak bir kişi âşık durumuna gelebilir. Bu nedenle aşık kavramını tek eşlilikten ve bir erkekle bir kadının evlenebildiği yasal düzenden bağımsız düşünemeyiz. Evlilik kanunî bir yetkilendirme olduğu için, yasaklardaki önceliklendirmeler de bu yetki alanından ne kadar uzaklaşıldığına göre yapılır. Âşık; hem aşka düşen, hem de aşkı yaşaması yasaklanan kişidir. Ne kader ama !.. 

Aşk en yüce değer olarak; hem idealize edilen hem de kendisine konan sınırları aşması istenmeyen bir olgudur. Sınırlara çekilen duvarlar gibi, aşka konan kurallar da çiğnenmek içindir ve âşığınız duvarın arkasında kavuşacağınız büyük armağandır. 

Anne-babası tarafından fark edilmeyen bir kusur işlemiş bir çocuğun mahcubiyeti gibi; aşk günahları da; zorla benimsetilmiş yerleşik düzen içinde yaşayanlar için benzer bir hissi barındırır. Ruhunuzu parlatır ve itiraf edilemez bir özgürlüğün dışa vurumu olur. 

Gizli âşık ve cinsel bağımsızlık

Birisinin cinselliği içinde kendinizi hapsetmek ya da cinsel hayâtınızı daha kötü hale sokmak için bir âşık arayanı daha duymadık. Gizli bir âşığın fantezisini kurmak zaten aşk tanrınızı aramak demektir. Kendimizin en karanlık ve en heyecan verici yüzümüzü keşfetmemiz demektir. “Âşık” ve “fantezi” kelimeleri bir araya gelince tutkularla dokunmuş bir hayâl gücünün dehlizlerinde buluruz kendimizi. 

Erotik rüyalar, uygunsuz yerlerde yaşanan şipşaklar (acil sevişler), gönderilen cinsel içerikli mesajlar… Bastırılmış romantizme ulaşmak için gereken tüm alanları zihnimiz açar. Sizin de yaratıcı olmanız ve oynaşması ve adrenalini bol bir ilişki yaşamak adına şüphecilikten uzak olmanız gerekir. 

Bir âşığınız olması; “ben sana aidim” oyunundan çıkmanıza ve toplumun ahlâki değerleri, yasal kısıtlamalar ve tüm normların bir araya gelerek engel olmaya çalıştığı cinsel bağımsızlığınıza kavuşmanızı sağlar. Klasik bir toplum ortamında kimsenin üstüne almak istemeyeceği bir rol olsa da; hiç kimse de bu rolü alana ilk taşı atan olmak istemez. 

Dinî kalıplara göre kadın; günahın kaynağıdır, yasak elmayı ısırarak doğru yoldan insanı saptıran cazibedir. Çocukların hikayelerindeyse beyaz atlı prensi gelip öpünceye kadar hareketsiz bekleyen Uyuyan Güzel’dir. Eğer aşık; bir kadının arzularını kanatlandırmak için gelen kişiyse, çok uzun süredir cinselliği hadım edilmiş ve kendinden uzaklaştırılmış bir kadını, kendisiyle barıştıran kişidir demektir aynı zamanda. 

Son olarak söyleyebileceğim; gizli bir âşığın fantezisini kurmak; ahlakî değerleri bir müddetliğine buzdolabında saklayarak, cinsel bir kurtuluşu aramak demektir. Gizli bir âşığınız olması dünyanın sonu değildir, ama sizin gerçek başlangıcınızdır.