Biliyor muydun?, Erkeklere, Kadınlara

Gizli aşık fantezisi

Gizli aşk doğası gereği; yasak aşkınızdır; tek eşli ve ataerkil bir toplumda yasakların en dibidir. Bir kadının evliliği dışında bir kaçamağa sıcak bakması; bu tür bir sosyal ortamda yoldan çıkma, isyankârlık ve hatta tehdit anlamına da gelir.  Gizli âşık bir…

DEVAMINI OKU