Biliyor muydun?, Erkeklere, Kadınlara

Sadakatsizliğin kurtardığı ilişkiler

Hâlen bir tabu gibi görülse de, sadakatsizliğin kötü giden ilişkileri kurtarma ve yeniden başlatma yönündeki olumlu etkileri yadsınacak gibi değildir. Eğer sadakatsizlik çiftleri birbirine karşı sarsıyorsa, bunun sebebi yasak olması, cezbetmesi ve bilinen ahlâk kurallarının dışında olmasıdır. Sadakatsizlik çiftler arasında…

DEVAMINI OKU